NAJČEŠĆI NEDOSTACI U DJELOVANJU

Značajan broj pojedinaca i zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) ne postižu željene uspjehe primjerene svojim potencijalima, potrebama i željama.
Razlog za neuspjeh su brojni nedostaci u djelovanju koji onemogućavaju valjano postavljanje ciljeva i njihovo optimalno postizanje (uz najmanji utrošak resursa).

Ovaj članak je dio sadržaja iz knjige „UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM“ - univerzalni model djelovanja za upravljanje krizom, uspješan razvoj i učinkovito pokretanje novoga na isti način.

Evo u nastavku osamnaest (18) nedostataka koji se javljaju kod djelovanja u životu i poslu kod pojedinaca, a isto tako i u zajedništvima svih oblika:

• Nije definirano primarno područje djelovanja,
• Nije utvrđena cjelovita slika područja djelovanja (nemamo zapisane sve sastavnice područja u kojem djelujemo, nisu definirane nadležnosti i ovlaštenja),
• Nije utvrđeno trenutačno stanje,
• Nisu definirani i zapisani ciljevi (mjerljivi, rokovi),
• Nisu definirane potrebne ponavljajuće aktivnosti,
• Ne postoji ažurirana lista svih potrebnih aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva na optimalan način,
• Ne koristi se planer,
• Ne upravlja se dnevnim prioritetima,
• Nedostaje odluka o izboru načina rješavanja problematika kao najboljem rješenju,
• Ne planira se dan unaprijed,
• Ne provodi se kontrola provedbe dnevnih potrebnih aktivnosti,
• Ne uklanjaju se utvrđena negativna stanja tijekom provedbe,
• Ne analizira se trošenje vremena,
• Ne analiziraju se uzroci ometanja (upadi) tijekom dana i ne donose odgovarajuće mjere,
• Ne utvrđuje se učinkovitost djelovanja,
• Rade se stvari koje nisu u interesu postavljenih ciljeva,
• Nema arhiviranih zapisa o proteklim aktivnostima,
• Nema zapisane procedure kako kontinuirano učinkovito planirati.

Uzrok brojnih nedostataka u djelovanju je izostanak unaprijed definiranog model djelovanja.
Naravno, unaprijed definirano djelovanje koje je najbolje rješenje s ciljem postavljanja i postizanja ciljeva na optimalan način (uz najmanju utrošak resursa).

Svaki od danih nedostataka u djelovanju generira improvizaciju.
Imajte na umu: Improvizacija daje rezultate koji su uvijek manji od potencijala, potreba i želja.

PRAKTIKUM
- Analizirajte navedene nedostatke djelovanja
- Utvrdite kako se stanje djelovanja kod vas osobno.
- Utvrdite kakvo je stanje djelovanja u zajedništvima u kojima djelujete.
- Dodajte nove elementa djelovanja koji su nedostaci kod vas ili kod drugih u vašem okruženju.

ZAKLJUČAK
Prevladati krizu, imati uspješan razvoj i učinkovito pokrenuti novo traži uklanjanje svih navedenih negativnih elemenata djelovanja.
Svaki navedeni nedostatak je problem koji generira brojne nove probleme.
Rješenje mora biti cjelovito i sustavno kroz definiranje modela djelovanja koji će trajno riješiti sve nabrojane nedostatke, a ne jedan po jedan.

A to je upravo i zadaća knjige „UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM“.

#kriza #razvoj #pokretanjenovoga #poduzetništvo #karijera #mui #portalalfa #milangrković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

BESPLATNA KNJIGA

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookTwitterLinkedInPinterest
Pin It
Copyright © Milan Grković 2022. All rights reserved.