MIRENJE POSLODAVACA I RADNIKA

Kako riješiti konflikte i povećati uspješnost poslovanja? Nije tajna da konflikti poslodavaca i radnika smanjuju efikasnost poslovanja.

Pitanje je kako riješiti te konflikte i povećati uspješnost i rezultate poslovanja.

Poduzetnik koji je imao ili ima konflikt ili sudski spor s radnikom dobro zna koliko se vremena, radne energije i materijalnih sredstava troši na takav odnos.

Neovisno o tome da li se sporni odnos poslodavca s radnikom nalazi u početnoj fazi ili je već prerastao u sudski spor, svaki poslodavac može predložiti radniku ili s druge strane prihvatiti prijedlog radnika da nastali sukob ili spor riješe mirnim putem.

Vrlo dobar a najčešće i jedini mogući način rješenja takvog radnog spora mirnim putem je postizanje sporazuma u postupku mirenja i to zbog činjenice da će u okolnostima već nastalog sukoba ili spora a u svakom slučaju narušenih međusobnih odnosa, poslodavac i radnik vrlo teško sami postići rješenje.

U nalaženju rješenja koje će zadovoljiti interese obiju strana važnu ulogu posrednika imat će izmiritelj (medijator) koji će najprije pomoći u uspostavljanju međusobne komunikacije kao preduvjeta da strane u sukobu počnu tražiti rješenje.

Također, izmiritelj će pomoći da poslodavac i radnik shvate da nije važno utvrditi tko je u pravu a tko je u krivu jer ih je upravo suprotstavljen stav u odgovoru na to pitanje i doveo do sukoba odnosno do nemogućnosti rješenja sukoba.

I konačno, izmiritelj će ih potaknuti da uz njegovu pomoć odnosno posredovanje dođu do rješenja povoljnog i prihvatljivog za obje strane.

Što postupak mirenja i sporazum u mirenju donosi poslodavcu i radniku?

U prvom redu donosi uspostavu prekinute komunikacije i dijaloga poslodavca i radnika što je preduvjet svakog dogovora.

Pored toga, donosi postizanje rješenja u spornom odnosu ali i rješenja koje omogućuje daljnje dobre odnose između do sada sukobljenih strana.

Postignuto rješenje sasvim je sigurno brže, efikasnije i financijski povoljnije za obje strane.

Takvo rješenje zadovoljava interese svake od strana u sporu u znatno većem stupnju od onog koje bi možda bilo postignuto nakon eskalacije konflikta odnosno dugotrajnog sudskog spora.

Pri tome nikako ne treba zanemariti niti utjecaj takvog mirnog rješenja spornog odnosa s radnikom na druge radnike koji svoj pozitivan stav prema radu i prema poslodavcu uvelike temelje na percepciji odnosa poštivanja poslodavca prema radnicima.

Za pokretanje i vođenje postupka mirenja poslodavac i/ili radnik mogu se obratiti ovlaštenom, stručno osposobljenom izmiritelju (medijatoru), koji će ih profesionalno i savjesno voditi kroz cijeli postupak mirenja sve do postizanja sporazuma, poštujući povjerljivost svih podataka tijekom cijelog postupka.

Važno je reći da će zadovoljan radnik i zadovoljan poslodavac uzajamno poštivanje ponovno uspostavljeno u postupku uspješnog mirenja nastaviti i u svom daljnjem odnosu, što snažno utječe na uspjeh i dobre rezultate poslovanja poslovnog subjekta od kojih korist imaju svi, i poslodavci i radnici.

Ugled poslodavca u poslovnoj i široj zajednici stečen temeljem takvog postupanja prema radnicima nije potrebno posebno naglašavati.

Petar Petrić, dipl.iur.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

BESPLATNA KNJIGA

MOTIVATORI

9.jpeg

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookTwitterLinkedInPinterest
Pin It

IZVRSNOST

mui_logo349.jpg
Copyright © Milan Grković 2022. All rights reserved.