PROGRAM ZA SVE
BILTEN

Broj 1
29.08.2016. ponedjeljak

     
Poštovani, ovaj mail niste dobili slučajno i kao nepoznata osoba.
Ovaj mail ste dobili na osnovu naših dosadašnjih kontakta.

Siguran sam kako ste osoba koja smatra kako su promjene nezaobilazne, razmišljate o rješenjima, želite stvari oko sebe učiniti boljima, želite postići uspješnu osobni i profesionalnu karijeru, ...

Sadržaji Biltena su:
1. Podrška registriranim korisnicima PROGRAMA ZA SVE, odnosno primjena ALATA ZA SVE koji je konačno rješenje za postizanje izvrsnosti,
2. Poticaj potencijalnim korisnicima za primjenu PROGRAMA ZA SVE/ALATA ZA SVE kroz različite sadržaje korisne za osobnu i profesionalnu karijeru kao i za učinkovito upravljanje svim oblicima zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Ako ne želite više primati ovakve sadržaje, možete se odjaviti na linku za odjavu na kraju teksta,
 

NOVI SADRŽAJI ZA REGISTRIRANE KORISNIKE
PROGRAMA ZA SVE

KOMUNIKACIJA POTREBNE TEME
SKRAĆENA PROCEDURA ZA UPORABU ALATA ZA SVE
ZAŠTO VAM ALAT ZA SVE MOŽE OMOGUĆITI VRHUNSKU KARIJERU?
SASTANCI PRIPREMA ALAT ZA SVE
UTVRĐIVANJE POTREBA ZA RJEŠAVANJEM SINDROMA VLASNIKA  

TRI PRINCIPA KOJA DONOSE IZVRSNOST

Sve što nije zapisano, neće se dogoditi.
Sve što se ne kontrolira, neće se dogoditi.
Bitan je smjer kretanja, a ne brzina kretanja.

   
   
Sadržaj:
1. UPRAVLJAČKA ZNANJA SU JEDINO RJEŠENJE ZA SADAŠNJU KRIZU
2. SAMO JEDAN SAVJET
3. ALAT ZA SVE JE KONAČNO RJEŠENJE ZA USPJEH
4. NOVI SADRŽAJI ZA REGISTRIRANE KORISNIKE PROGRAMA ZA SVE
    
 
   
UPRAVLJAČKA ZNANJA SU JEDINO RJEŠENJE
ZA SADAŠNJU KRIZU


Tko bude vodio računa o potrebi za upravljačkim znanjima, vještinama i ponašanjima (planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskom resursima, kontrola i unapređenja) neće imati nikakvih ograničenja za postizanje željenih ciljeva.

Upravljačka znanja vs. tehnološka znanja stvaraju nedostižnu konkurentsku prednost.

Preuzmite i pročitajte članak " UPRAVLJAČKA ZNANJA SU JEDINO RJEŠENJE ZA SADAŠNJU KRIZU" koji je objavljen u tiskanom izdanju poslovnog časopisa "Poslovni savjetnik" broj 114 - prosinac 2014. (
klik)
 

 


     
SAMO JEDAN SAVJET

Nemojte dopustiti da vaša postignuća budu manja od vaših potencijala!

Evo praktikuma kako kontinuirano i sustavno koristiti vaše potencijale:


1. Utvrdite vaša postojeća znanja, vještine i ponašanja.
2. Postavite ciljeve u poslu i životu u onim područjima gdje trenutačno ne koristite sve svoje potencijale (kompetencije).
3. Izaberite odgovarajuću strategiju (način postizanja ciljeva): Izbacite improvizaciju u svom djelovanju!
Više o improvizaciji saznajte u članku "Rješavanje najveće dileme: Improvizacija ili model?" (
klik).
4. Napravite plan aktivnosti kako ćete do kraja iskoristiti vašu najveću snagu (ono u čemu ste najbolji, ono s čime ćete postizati najveće rezultate.
5. Neizostavno kontrolirajte provedbu potrebnih aktivnosti kako bi do kraja uspjeli u svom naumu do kraja iskoristite svoje potencijale.
Sve što se ne kontrolira, neće se dogoditi.

Zaključak
Kontinuirano i sustavno utvrđujte vaše potencijale i definirajte potrebne aktivnosti kako bi vaše potencijale u potpunosti koristili za postizanje željenih ciljeva.
Nema ni jedan objektivan razlog da vaša postignuća budu manja od vaših potencijala (mogućnosti).

   
 

 

     

ALAT ZA SVE JE KONAČNO RJEŠENJE ZA USPJEH

Saznajte što je PROGRAM ZA SVE i njegov pokretački dio ALAT ZA SVE (klik)

PROGRAM ZA SVE/ALAT ZA SVE je konačno rješenje za kontinuirano i sustavno postizanje izvrsnosti u bilo kojem području života i rada.

Pogledajte listu trenutačnih sadržaja za registriranje korisnike koji se dnevno dopunjuju s ciljem osnaživanja korisnika tijekom primjene ALATA ZA SVE (
klik)
 

   
     

  
Pitanja, prijedlozi, primjedbe (klik)

   


Milan Grković, MUI autor i trener
Tel: 385 99 280 4210
Email: alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn: www.linkedin.com/in/milangrkovic
Twitter: www.twitter.com/milangrkovic
Facebook: www.facebook.com/mgrkovic
Internet: www.portalalfa.com
PORTAL ALFA - Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007

   
     

Prema izmjenama zakona o elektroničkim komunikacijama iz 2011., čl. 101, t. 2,
ova poruka nije SPAM jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.