MEDIJACIJA U POSLOVNOM SVIJETU - B2B MEDIATION

Istraživanja provedena u zemljama Europske unije pokazala su da su poslovni subjekti koji su se susreli s altnernativnim načinom rješavanja sporova (ADR-Alternative Dispute Resolution) puno zadovoljniji takvim načinom rješavanja sporova od rješavanja sporova sudskim putem.

Glavni razlozi takvog favoriziranja mirnog načina rješavanja u odnosu na sudsko a koje ističu uprave poslovnih subjekata su trajanje (51% vs 21%), jednostavnost (58% vs 30 %) i troškovi (50% vs 24%) postupka.

Također kao tri glavna razloga za nekorištenje sudskog postupka za rješavanje spora, poslovni subjekti navode:

• njegov trošak (45%)
• njegovo trajanje (27%)
• strah da se ništa neće postići (27% ).

S druge strane glavni razlozi zbog kojih poslovna zajednica u znatno većem stupnju ne koristi ADR način rješavanja sporova je nepoznavanje: Oko 20% poslovnih subjekata nema saznanja o takvom načinu rješavanja ili ne zna kako započeti postupak ADR-a.

Trajanje postupka ADR načina rješavanja sporova pokazuje višestruku prednost pred sudskim načinom. Tako postupak rješavanja sporova mirenjem/medijacijom traje prosječno gotovo 2,5 puta kraće od sudskog spora a u međunarodnim sporovima je ta razlika i veća.

Trošak ADR načina rješavanja sporova između poslovnih subjekata iz iste države znatno je jeftiniji nego što je to trošak vođenja sudskog postupka. Tako trošak rješavanja spora poslovnih subjekata iz iste države koji se vodi pred sudom iznosi u prosjeku 11.500 EUR, trošak rješavanja spora arbitražom iznosi 5.500 EUR dok trošak rješavanje spora mirenjem/medijacijom iznosi samo 2.700 EUR. Za međusobne sporove poslovnih subjekata koji posluju u različitim državama taj odnos je 13.000 eura za sudsko rješavanje, trošak rješavanja putem mirenja/medijacije je 6.100 eura, dok je trošak međunarodnih arbitraža između subjekata iz različitih država skuplji i iznosi 21.300 eura.

Upravo zbog navedenih jasnih komparativnih prednosti mirenja/medijacije kao jednog od načina ADR rješavanja sporova, većina poslovnih subjekata spremna je za korištenje mirenja/medijacije kao načina rješavanja budućih sporova.

Iskustva sudionika u mirenju/medijaciji su tako pozitivna da bi čak 83% poslovnih subjekata koji su koristili taj način rješavanja sporova, to učinilo opet, dok 71% poslovnih subjekata koji su za rješavanje sporova koristili sudove ističe da bi razmislilo da li bi ponovno pristupilo sudu.

Iz navedenog je razvidno da su tri najvažnija razloga za izbor ADR sustava rješavanja sporova, a osobito mirenja/medijacije:

1.  brzo dolaženje do rješenja spora (50%)

2.  posreduje miritelj/medijator sa znanjem i iskustvom iz područja spora (35%)

3.   manji trošak postupka (34% )

Istraživanjem se došlo i do važnog pokazatelja da u odnosu na informiranost o ADR načinu rješavanja sporova, većina poslovnih subjekata želi primati informacije online (60%) ili preko trgovinskih organizacija (40%), dok su bitno manje popularni ostali načini informiranja – putem članaka u tisku, Internet stranica, putem drugih poslovnih subjekata ili oglašavanja u tisku na televiziji ili radiju.

Podaci navedeni u ovom članku korišteni su iz izvještaja „Flash Eurobarometer 347 BUSINESS-TO-BUSINESS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN THE EU“ izdanom od Europske komisije.

Autor članka: Petar Petrić, dipl.iur.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

BESPLATNA KNJIGA

MOTIVATORI

2.jpeg

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookTwitterLinkedInPinterest
Pin It

IZVRSNOST

univerzalno_rjesavanje_problema.jpg
Copyright © Milan Grković 2022. All rights reserved.