sastanci
upravljanje vremenom
Kako uštedjeti vrijeme na sastancima, a postizati vrhunske rezultate?

O knjizi

 

Milan Grković

SASTANCI

UPRAVLJANJE VREMENOM

Kako uštedjeti vrijeme na sastancima, a postizati vrhunske rezultate?

 

Nakladnik: Milan Grković, Belišće

Mobitel: 385 99 280 4210

Email: alfa@portalalfa.com

URL: www.portalalfa.com

 

Lektor: Marija Petrović

Tisak: Desk Publishing, Belišće

 


CIP – Katalogizacija u publikaciji

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

 

UDK 65.012.45


GRKOVIĆ, Milan

           Sastanci : upravljanje vremenom : kako

uštedjeti vrijeme na sastancima, a
postizati vrhunske rezultate? / Milan
Grković. – Belišće : vlast. nakl., 2002. – 122 str. ; 21 cm

 

Bibliografija. – Kazalo.
 

ISBN 953 - 98928 - 0 - 5
 

100717085
 

 

 

ISBN 953 - 98928 - 0 - 5

 

© Milan Grković, Belišće 2002.

     Nijedan dio ove knjige se ne smije umnožavati, fotokopirati i ni na koji način reproducirati
     bez nakladnikovog pismenog dopuštenja.