sastanci
upravljanje vremenom
Kako uštedjeti vrijeme na sastancima, a postizati vrhunske rezultate?

I z d v o j e n o   i z   k n j i g e

KAZALO
CRTICE
REČENICE KOJE POKREĆU
INDEX