ELEKTRONIČKE KNJIGE O SASTANCIMA - narudžbenica
 
Knjige koja će vam omogućiti vrhunska postignuća pomoću učinkovitih sastanaka.
Znanja, vještine i ponašanja kako pomoću učinkovitih sastanaka postizati željene ciljeve u životu i u organizacijama u kojima djelujete.